Erkekcom – E-Dergi

Hangi İşten Çıkışlarda İşsizlik Ödeneği Alınabilir?

Hangi İşten Çıkışlarda İşsizlik Ödeneği Alınabilir?

İşten çıkmış ve henüz iş bulamamış kişiler, bu süreçte hayatını idame ettirebilmek için işsizlik ödeneği almak isterler. İşçi, işsiz kaldığı günlerde bu ödeneği alabilmek için çalıştığı süreç boyunca işsizlik sigortası kapsamında prim ödemektedir. Fakat bu ödeneği alabilmek için işçinin çıkış nedeni büyük önem taşımaktadır. Bu yazımızda Hangi İşten Çıkışlarda İşsizlik Ödeneği Alınabilir? konusunu işleyeceğiz.

İşsizlik Sigortası Ne Zaman Başladı?

Ülkemizde işsizlik sigortası kolu, 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu ile 08.09.1999 tarih ve 23810 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 01.06.2000 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Kanunla düzenlenen işsizlik sigortasına ilişkin ödeme ve hiz­metlerin uygulanmasına ise sigortalıların prim ödeme gün sayısı­na ilişkin koşulları yerine getirdiği Mart/2002 tarihinden itibaren başlanmıştır.

İşsizlik Sigortasını 4447 sayılı yasa; “Bir iş yerinde çalışırken, çalışma istek, yetenek, sağlık ve yeterliliğinde olmasına rağmen, herhangi bir kasıt ve kusuru olmaksızın işini kaybeden sigortalılara işsiz kalmaları nedeniyle uğradıkları gelir kaybını belli süre ve ölçüde karşılayan, sigortacılık tekniği ile faaliyet gösteren zorunlu sigorta” olarak tanımlamıştır.

İşsizlik Sigortasına Nasıl Hak Kazanırız?

İşsizlik ödeneğine hak kazanma şartları 4447 sayılı Kanunu 51. maddesinde belirtilmiştir.

Bu ödenekten çalışanlar işsiz kaldıklarında ilgili kanunda belirtilen gerekli şartları sağlamaları koşuluyla faydalanabilirler. İşsizlik maaşı almaya hak kazanmada son 3 yıl için 600 gün prim zorunluluğu ile birlikte son 4 ayın priminin eksiksiz bildirilmiş olma şartlarının yanında işten çıkış kodları işsizlik maaşı alabilmede en önemli bir faktördür.

SGK İşten Çıkış Bildirgesinin Önemi

İşverenin, işçinin işten çıkışının bildirimini SGK’nın belirlediği kodlar ile yapması gerekmektedir. Bu kodların işçinin işten çıkış nedenine uygun kullanılmaması, işçinin işsizlik maaşı almasına engel oluşturabilmektedir.

Birçok çalışanın sıkıntı yaşadığı diğer bir konuda, işverenin işten çıkış evraklarını işçiye vermekten kaçınmasıdır. İşveren işten çıkışı yapılan işçiye hangi nedenle çıkarıldığını, işten çıkış nedenini bildiren işten çıkış bildirgesini vermekle yükümlüdür.

İstifa Dışındaki Çıkışlarda İşsizlik Ödeneği Alınır mı?

İstifa her kesin de bildiği gibi işsizlik ödeneği hak ettirmeyen bir çıkıştır. Fakat bu istifanın sebebi önemlidir. İşçi, iş sözleşmesini 4857 sayılı İş Kanunu madde 24’te belirtilen nedenlerden birini gerekçe göstererek haklı nedenle derhal feshediyorsa, işsizlik ödeneğine hak kazanacaktır. Aynı şekilde, muvazzaf askerlik görevini yerine getirmek üzere istifa ederek işten ayrılan personel, askerlik hizmetini tamamladıktan sonra iş bulamadığı süreçte işsizlik ödeneğini alabilecektir.

Evlilik nedeniyle iş sözleşmesini fesheden işçi ise işsizlik ödeneği alamayacaktır. Aynı şekilde emeklilik ya da 15 yıl 3600 prim gününü doldurup ayrılmak isteyenler işsizlik ödeneği alamazlar.

İşverenin işçiyi çıkartması durumunda genel bilinen işçinin işsizlik ödeneğine hak kazanacağıdır. Ama bu durum işverenin işten çıkarma nedenine göre değişiklik gösterebilmektedir. İşveren, iş akdini kendince geçerli bir neden ileri sürerek sonlandırıyor ise (04 kodu ile çıkışlar) işsizlik ödeneğine hak kazanacaktır. Bu çıkışlara örnek olarak, performans düşüklüğü, verimsizlik, departman kapanması örnek gösterilebilir. İşverenin haklı neden bildirerek yaptığı fesihlerde, haklı nedenin hangi madde kapsamında olmasına göre işçinin işsizlik ödeneği alıp alamayacağı belirlenir. İş Kanunu 25. maddenin “II – ahlak ve iyiniyete uymayan haller” kapsamında yapılan fesihlerde işçiye işsizlik ödeneği ödenmez.

İş sözleşmesinin kendiliğinden sona ermesi durumunda ise belirli süreli iş sözleşmesi söz konusu ise işsizlik ödeneğine hak kazanılacaktır.

İşsizlik ödeneği için yalnızca işten çıkış nedeni değil, diğer şartların da sağlanması koşulu olduğunu da unutmayalım.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ