Erkekcom – E-Dergi

23. dönem POMEM polis alımı başvuru şartları nelerdir? POMEM 2018 başvuruları ne zaman yapılacak?

23. dönem POMEM polis alımı başvuru şartları nelerdir? POMEM 2018 başvuruları ne zaman yapılacak?

POMEM 2018 başvuruları ne zaman yapılacak sorusu araştırılıyor. POMEM Polis Akademisi alımı başvuru şartları nelerdir? POMEM başvuruları polis olmak isteyen vatandaşlar tarafından heyecanla bekleniyor. İçişleri Bakanlığı bünyesinde görev alan Emniyet Genel Müdürlüğü, Polis Meslek Eğitim Merkezi POMEM bünyesine toplamda 10 bin polis alımı yapacak. Peki 23. Dönem Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) alımları ne zaman? İçişleri Bakanlığı bünyesinde bulunmakta olan Emniyet Genel Müdürlüğü EGM açık olan pozisyonları için Polis Akademisi Başkanlığı aracılığı ile öğrenci alımı ilanları hazırlamakta, kamuoyuna duyurmakta ve başvuruları kabul ederek uygun adayların yerleştirmesini gerçekleştirmektedir. Polis Akademisi Başkanlığınca yapılan duyuruda alım ilanına lisans ve ön lisans mezunu adaylarının başvuru yapabileceği belirtilmiş olup tüm esas ve detayların 22 Temmuz 2018 tarihinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSS’den sonra duyurulacağı belirtilmişti. Buna göre net olarak şu tarihte alımlar başlayacak gibi açıklama yapılmadı ancak Temmuz ile Ağustos aralığında 23. dönem POMEM başvurularının alınacağı belirtildi. POMEM başvuruları ile ilgili merak edilenlere haberimizden ulaşabilirsiniz.

POMEM başvuru şartları tarihi merak edilen konular arasında yer alıyor. POMEM polis alımı 2018 başvuruları ne zaman yapılacak? İçişleri Bakanlığı bünyesinde görevlerini sürdürmekte olan Emniyet Genel Müdürlüğü EGM açık olduğunu tespit ettiği kadrolar için polis alımı gerçekleştirmektedir. Polis alımı ilanları Emniyet Genel Müdürlüğü EGM tarafından hazırlanmakta ve Polis Akademisi Başkanlığı üzerinden duyurulmakta olup geçtiğimiz haftalarda Polis Akademisi Başkanlığı 23. dönem POMEM’e 10 bin polis alımı yapılacağını duyurmuştu. 
23. dönem POMEM’de mezuniyet şartında esneme yapılmadı çünkü ilan için 2018 lisans KPSS sonuçlarının açıklanması beklenecek. Bu sebepten ötürü 23. dönem POMEM’in yine polis memuru sınıfı için yapılabilme olasılığı yüksek gözüküyor. Polis Akademisi Başkanlığınca yapılan duyuruda alım ilanına lisans ve ön lisans mezunu adaylarının başvuru yapabileceği belirtilmiş olup tüm esas ve detayların 22 Temmuz 2018 tarihinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSS’den sonra duyurulacağı belirtilmişti. 
Buna göre net olarak şu tarihte alımlar başlayacak gibi açıklama yapılmadı ancak Temmuz ile Ağustos aralığında 23. dönem POMEM başvurularının alınacağı belirtildi. POMEM başvuruları hakkında detaylara haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.

POMEM GİRİŞ

POMEM BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK?
Polis Akademisi Başkanlığınca yapılan duyuruda alım ilanına lisans ve ön lisans mezunu adaylarının başvuru yapabileceği belirtilmiş olup tüm esas ve detayların 22 Temmuz 2018 tarihinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSS’den sonra duyurulacağı belirtilmişti. Buna göre net olarak şu tarihte alımlar başlayacak gibi açıklama yapılmadı ancak Temmuz ile Ağustos aralığında 23. dönem POMEM başvurularının alınacağı belirtildi.
KPSS’den sonra esasların duyurulması ile lisans mezunu adaylar için 2018 yılı KPSS şartı ve ön lisans mezunu adaylar için ise 2016 yılında yapılan KPSS sınavından puan şartının aranması bekleniyor. Genel olarak lisans mezunlarında KPSS 60 ile üzeri, ön lisans mezunlarında ise KPSS 70 ve üzeri şartı aranmaktadır.
POMEM BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?
– Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
– Önlisans, lisans mezunları ve bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından kabul edilen Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar başvurabilir, (Yabancı Ülkeden alınan önlisans, lisans diplomaları YÖK Başkanlığından alınan denklik belgesi ile birlikte kabul edilecektir.)
– KPSS’de Bakanlıkça belirlenecek taban puan veya üzerinde puan almış olmak, (Lisans mezunları için 2016 veya 2017 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden (60,00), önlisans mezunları için 2016 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan türünden (70,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak.)
– Emniyet Teşkilatı personeli şehit veya vazife malullerinin eş veya çocukları için POMEM Giriş yönetmeliğinin 8’inci maddesinin (c) bendinde belirlenen puanın en az % 80’ini almış olmak, (Emniyet Teşkilatı Personeli Şehit veya Vazife Malulü eş ve çocukları için 2016 veya 2017 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden en az (48,00), 2016 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan türünden (56,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak.)
– 30 yaşından gün almamış olmak, 
– Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,
– Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak, Söz konusu yönetmeliğin ilgili maddelerinde POMEM’lere alınacak öğrencilerin boy ve kilo şartları aşağıda belirtilmiş, diğer hususlar için Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğini inceleyiniz. “Liselerden Güvenlik Bilimleri Fakültesi ile Fakülte ve Yüksek Okul lisans programına, Polis Meslek Eğitim Merkezlerine ve Polis Meslek Yüksek Okulu Ön Lisans programına alınacak öğrencilerin boyları en az erkeklerde 167 cm, kadınlarda 162 cm olacaktır.” “Liselerden Güvenlik Bilimleri Fakültesi ile Fakülte ve Yüksek Okul lisans programına, Polis Meslek Eğitim Merkezlerine ve Polis Meslek Yüksek Okulu Ön lisans programına alınacak öğrencilerin; herhangi bir hastalığa bağlı olmaksızın, beden kitle indeksi 18.00 (dahil) ile 27.00 (dahil) arasında olanlar öğrenciliğe kabul edilir.”
– 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, adayın kendisinin ve evli ise eşinin;
1) Kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak,
2) Affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkûm olmamak veya bu suçlardan dolayı devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak,
– Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adlî veya idarî soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idarî yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,
– Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmadığına dair yazılı beyan sunmak, (sınav başvuru dilekçesinin ilgili bölümüne aday kendi el yazısı ile durumunu belirtecektir.)
– Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,
– Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak,
– Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,
– Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.
– Erkek adaylar için intibak eğitiminin başladığı tarih itibariyle 1111 Sayılı Askerlik Kanununa göre silahaltında bulunmamak.
POMEM ve PÖH İçin Adaylardan Yaş Talebi!
Emniyet Genel Müdürlüğü kapsamında binlerce aday tarafından Polis Özel Harekat alımlarının yapılması bekleniyor. Bunun yayında POMEM alımlarının yapılması da adaylar tarafında bekleniyor. Adaylar bu alımlar için taleplerinin gündeme getirilmesini istiyor. Bundan önceki PÖH alımlarında açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaş şartı hakkında düzenleme yaptıklarını belirterek yaş şartında 1 Ocak’ı esas alacaklarını vurgulamıştı. Peki adayların talepleri yerini bulacak mı?
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıklamalarında 10 bin kişi için 280 bin kişi başvurdu. Yaş 28 idi. Biz 30 yaptık. Yaş olarak 1 Ocak’ı esas alacağız ifadelerine yer vermişti. Süleyman Soylu bundan önce yaptığı açıklamalarda gençlerin özel harekata çok ilgi gösterdiğini 10 bin özel harekat alımı için 280 bin kişinin başvurduğunu açıklamıştı. Bunun yanında Süleyman Soylu kadın özel harekat alımlarının da olacağını belirtti. Adaylar ise yaş şartı taleplerinin gündeme gelmesini istiyor. Adaylar Polis Özel Harekat ve POMEM alımlarında yaş şartının 1 Ocak esas alınarak 32 yaşını doldurmamış olmak şeklinde olmasını talep ediyorlar ve seslerini duyurmaya çalışıyorlar. Şu ana kadar adayların talepleri ile ilgili bir gelişme meydana gelmiş değil.
POMEM nedir?
Pomem açılımı Polis Meslek Eğitim Merkezi olan polis yetiştirme kurumunun kısaltılmış ismidir. 6 ay ve üzeri eğitim veren üniformalı ve yatılı polis okuludur. Bu okuldaki öğrencilerin tüm ihtiyaçları ve harçlıkları eğitimleri boyunca devlet tarafından karşılanmaktadır. Pomem diğer yatılı okullarda olduğu gibi eğitiminiz sırasında ev iznine çıkmanıza olanak tanır. Sosyal aktivitelere katılır, resmi ve dini tatillerde izinli sayılırsınız. Bu kurumdan mezun olduktan sonra polis unvanını alır ve Polis Teşkilatı bünyesinde hizmet edersiniz.
Pomem Şartları Nelerdir?
Pomem şartları yaş, eğitim, sağlık gibi kriterlerin toplamından oluşmaktadır. Öncelikle Pomem’e başvurabilmek için kontrol edilen kriter 31 Aralık itibarıyla 30 yaşından gün almamış olmanızdır. Bayan ve erkeklerde yaş sınırı aynıdır. Askerlik şartı bulunmaz ve askerdeyken bile başvuru yapma şansınız bulunur. Polisler silahlı kolluk kuvveti olduklarından dolayı sağlık şartlarına oldukça dikkat edilir. Göz bunların en başında gelmektedir. Pomem’e girebilmeniz için iki gözünüzün görme gücü toplamının 20 üzerinden en az 16 olması gerekir. Lazer ile yapılan işlemler yasak olmayıp, oranı sağladıktan sonra bir önem arz etmez.
Genel sağlık şartlarında da aranan bazı özellikler bulunur. Başvuran kişinin kambur veya kuş göğsü kafese sahip olmaması, konuşmasının düzgün ve dişlerinin eksiksiz olması gibi şartlar da mevcuttur. Diş telinizin olması engel teşkil etmezken, 5’ten fazla dişinizin eksik olması durumunda başvurunuz reddedilebiliyor. Kellik engel oluşturmazken, hamilelik olması halinde direkt eleniyorsunuz. Bu aşamaları geçtikten sonra sicil durumunuz kontrol edilecektir.
Sizin veya birinci derece yakınlarınızın yüz kızartıcı bir suçtan sabıka kaydının bulunmaması gerekmektedir. Herhangi bir davadan koşullu serbest bırakılma kararı bile sicilinizi olumsuz etkiler. Hukuktaki suçların kişiselliğinden dolayı diğer aile üyeleri devlete karşı bir suç işlemedikçe sizi etkilemez.
İlginizi Çekebilir:  Kourtney Kardashian - TV Stüdyosu Çıkışı Paparazzi Fotolar - Los Angeles (30 Temmuz 2018)
BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ